Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně ze ZŠ

Aktuálně ze ZŠ


Zápis do 1.třídy ZŠ Jamné nad Orlicí

Ve středu 10.4.2024 proběhl v naší škole zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 2024/2025. Účast byla veliká  a zapsali jsme 8 dětí do běžné 1.třídy a 6 dětí do Montessori třídy. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout ve dnech 15. - 17.4.2024 v době od 10,00 - 15,30 hodin.

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Jamné nad Orlicí

 

Č.j.: 06/2024/RE

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2  písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 takto:

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

01

přijat/a

02

přijat/a

03

přijat/a

04

přijat/a

05

přijat/a

06

přijat/a

07

přijat/a

08

přijat/a

09

přijat/a

10

přijat/a

11

přijat/a

12

přijat/a

13

přijat/a

14

přijat/a

 

 

  

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy Mgr. Marie Rubešové ke krajskému úřadu Pardubického kraje.

Jamné nad Orlicí dne 11.4.2024

 

                                                                                    M. Rubešová, ředitelka školy          

                                                                                                                                                                                                 Datum  zveřejnění rozhodnutí: 12.4.2024


Publikováno 12. 4. 2024 7:06

Plán akcí na duben

5.4. - Doctor Dancer - taneční tělocvik 

8.4. - Potraviny šetři - neplýtvej! 

10.4. - zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 2024/2025

9.- 15.4. - sběr pomerančové a citronové kůry ve škole

17.4. - odvoz kůry

17.4. - Harry Potter

23.4. - klasifikační porada

25.4. - informační den pro rodiče 


Publikováno 2. 4. 2024 10:10

Plán akcí na březen 2024

6.3.  - tvoření s paní Třískovou

11.- 15.3.2024 - jarní prázdniny - školní družina bude pro malý zájem uzavřena 

22.3. - kouzelnické vystoupení

28.3. - velikonoční prázdniny


Publikováno 28. 2. 2024 13:24

Lyžařský výcvik 2024

Vážení rodiče,

lyžařský výcvik, který se měl uskutečnit ve dnech od 19.- 23.2.2024, se zřejmě neuskuteční pro špatné sněhové podmínky.

 

Info z 15.2. 12,45 hodin:

Zaměstnancům lyžařského areálu se podařilo zprovoznit svah a pokud bude počasí příznivé, je možné, že vedoucí lyžařské školy vám v neděli zavolá, že jedeme. Buďte připraveni na všechny varianty.

 


Publikováno 6. 2. 2024 6:52

Plán akcí na únor 2024

2.2. 2024   - jednodenní pololetní prázdniny

14.2.2024  - preventivní program pro 4.A, 5.A

19.-23.2.2024 - lyžařský výcvik - Větrný Vrch Dolní Morava

27.2.2024 - návštěva Národního muzea v Praze - 4.B,5.B

                - návštěva Muzea Ústí nad Orlicí - 1.A - 5.A


Publikováno 6. 2. 2024 6:41

Info pro rodiče

  1. Školní jídelna má nový účet - 263097318/0600, peníze na stravné a školkovné posílejte od 1.1.2024 pouze tam.
  2. Lyžařský výcvik - do 15.1.2024 je nutné uhradit částku za lyžařský výcvik a za půjčovné. Ti, co si budou půjčovat lyžařskou výzbroj, upřesněte na stránkách lyžařské školy výšku, váhu a velikost boty dítěte.
  3. Školní družina - do 30.1.2024 je potřeba uhradit poplatek za školní družinu - druhé pololetí.

Publikováno 2. 1. 2024 11:26