Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně ze ZŠ > Zápis do 1.třídy ZŠ Jamné nad Orlicí

Zápis do 1.třídy ZŠ Jamné nad OrlicíVe středu 10.4.2024 proběhl v naší škole zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 2024/2025. Účast byla veliká  a zapsali jsme 8 dětí do běžné 1.třídy a 6 dětí do Montessori třídy. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout ve dnech 15. - 17.4.2024 v době od 10,00 - 15,30 hodin.

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Jamné nad Orlicí

 

Č.j.: 06/2024/RE

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2  písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 takto:

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

01

přijat/a

02

přijat/a

03

přijat/a

04

přijat/a

05

přijat/a

06

přijat/a

07

přijat/a

08

přijat/a

09

přijat/a

10

přijat/a

11

přijat/a

12

přijat/a

13

přijat/a

14

přijat/a

 

 

  

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy Mgr. Marie Rubešové ke krajskému úřadu Pardubického kraje.

Jamné nad Orlicí dne 11.4.2024

 

                                                                                    M. Rubešová, ředitelka školy          

                                                                                                                                                                                                 Datum  zveřejnění rozhodnutí: 12.4.2024