Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Režim dne

Režim dne

6.30 – 8.00  scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, pozvolné navozování činností k tématu, individuální práce s dětmi, ranní pozdrav a cvičení – protažení těla
8.00 – 8.30  hygiena, svačina, hygiena
8.30 – 9.30  plnění obsahu vzdělávání dle třídního vzdělávacího programu individuálně, ve skupinách nebo kolektivně – záměrné i spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení či pohybové hry
9.30 – 11.30  hygiena, převlékání, pobyt venku /v případě špatného počasí je doba pobytu venku zkrácena dle rozhodnutí učitelky/, převlékání, hygiena
11.30 – 12.00  oběd
12.00 – 12.30  hygiena, převlékání, čištění zoubků, četba pohádky, relaxační chvilka
12.30 – 14.00  odpočinek mladších dětí
12.30 – 13.00  odpočinek starších dětí /v případě potřeby dětí i delší/
13.00 – 14.00  individuální program starších dětí - grafomotorické pracovní listy,Předškolákovy týdeníčky, individuální logopedické chvilky, didaktické hry na rozvoj paměti, fantazie, prostorového vnímání apod.                                       
13.30 – 14.00  vstávání menších dětí, klidové hry u stolečku
14.00 – 14.15  vstávání všech dětí a úklid lehátek
14.15 – 14.45  hygiena, svačina, hygiena
14.45 – 16.00  odpolední zájmová činnost, dle počasí a rozhodnutí učitelky pobyt na hřišti