Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > GDPR

GDPR

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JAMNÉ NAD ORLICÍ ZPRACOVÁVÁ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU A V NEZBYTNÉM ROZSAHU PRO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A DALŠÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. ŠKOLA DÁLE POŘIZUJE ZÁZNAMY ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ, KTERÉ PUBLIKUJE NA SVÉM WEBU. OSOBNÍ ÚDAJE JSOU PŘEDÁVÁNY POUZE ZÁKONEM STANOVENÝM OSOBÁM VČETNĚ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ.

KAŽDÝ MÁ MOŽNOST PODAT NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OÚ STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU A MÁ PRÁVO POŽADOVAT OS ŠKOLY PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, JEJICH OPRAVU, VÝMAZ, PŘENOS OÚ, OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ A MÁ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

sídlo: 561 65 Jamné nad Orlicí 207

IČO: 70982244

telefon: +420 465 649 140

e-mail: zsjamne@seznam.cz

ID datové schránky: kzwmdyp

Pověřenec pro ochranu OÚ

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko

sídlo: Žamberk, Masarykovo náměstí 166

IČO: 70951993

kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová

e-mail: hlavsova@orlicko.cz

telefon: +420 724 117 563

úřední dny: po - pá 8-12 hodin

ID datové schránky: jwdcq5c