Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna


Obědy se odhlašují od 6,00 hodin do 7,00 hodin ráno toho dne, který chcete odhlásit na čísle +420 468 003 537.

Stravné se platí přes účet, a to do 25. dne předešlého měsíce na účet školní jídelny: č.ú. 2630973/0600. Variabilní symbol obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Vyúčtování se provádí 1x ročně v červenci.

Cena obědů pro žáky navštěvující prázdninový provoz školní družiny zůstává nezměněna.

Výdej obědů do jídlonosiče v době od 11,50 - 12,00 hod. a 12,45 - 12,55 hod.

 

Cena obědů pro jednotlivé kategorie:

MŠ celý den 39,- Kč
MŠ 7 let 43.- Kč
ZŠ 1 - 4 roč. 26,- Kč
ZŠ 5 roč. 28,- Kč
Dospělí 30,- Kč