Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna


Obědy se odhlašují od 6,00 hodin do 7,00 hodin ráno toho dne, který chcete odhlásit na čísle +420 468 003 537.

Stravné se platí přes účet, a to do 25. dne předešlého měsíce.

Vyúčtování se provádí 1x ročně v červenci.

Hotovostně vždy první pracovní den v měsíci (neurčí-li vedoucí školní jídelny jinak).

Ráno: 6,30 - 7,30 hodin

Cena obědu pro žáky navštěvující prázdninový provoz školní družiny zůstává nezměněna.

Od 1. září 2022 se zdražují obědy:

MŠ celý den 39,- Kč
MŠ 7 let 43.- Kč
ZŠ 1 - 4 roč. 26,- Kč
ZŠ 5 roč. 28,- Kč
Dospělí 30,- Kč


Zároveň žádáme všechny strávníky, aby obědy od 1.9.2022 hradili bezhotovostní formou, variabilní symbol si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.