LEDEN

Připomínáme úhradu školní družiny za druhé pololetí - 500 Kč do 30.1.2021. 

--------------------------------------------------------------------------------------

4.ledna 2021 začíná výuka pro žáky 1.A, 1.B, 2.A,2.B,3.A,3.B,4.A, 5.A. Žáci 4.B a 5.B budou vyučováni distančně. Nadále platí výuka v rouškách, zákaz hudební výchovy a tělesné výchovy, dodržování hygienických opatření, pobyt ve školní družině bude probíhat také v rouškách a odděleně v jednotlivých skupinách.

--------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2021 Vám přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC

Výuka bude ukončena v pátek 18.12.2020, potom budou mít školáci vánoční prázdniny. Do školy se vrátíme v pondělí 4. ledna 2021. Lyžařský výcvik se v tomto školním roce  konat nebude. Pokud to epidemiologická situace dovolí, vrátíme se v lednu k původnímu rozvrhu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD

Provoz ZŠ pro žáky I. ( 1.A, 3.A, 5.A), II. ( 2.A, 4.A) a III. ( 1.B, 2.B, 3.B) bude zahájen ve středu 18. 11. 2020. Žáci IV. ( 4.B, 5.B) se budou dále vzdělávat dálkově. Otevřena bude i školní družina pro jednotlivé třídy. Výuka bude po celý den probíhat v rouškách, stejně tak i pobyt ve ŠD bude v rouškách. Tělesná výchova a hudební výchova nebudou. Tělocvik bude nahrazen vycházkami do přírody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÍJEN

Z nařízení vlády ČR budou školy uzavřeny od 2.11. do 20.11.2020 včetně. Žáci budou vzdělávání distančně, pro žáky běžných tříd platí i nadále termíny pro vyzvedávání a odevzdávání pracovních sešitů a školních sešitů. Podrobnosti k online výuce sdělí třídní učitelé e-maily.

 

Ošetřovné

Pokud budete žádat o ošetřovné za říjen  a listopad 2020, potřebujete nový formulář, který najdete na stránkách www.cssz.cz. Potvrzení o uzavření školy od školského zařízení tentokrát nepotřebujete, vše vyplníte a podepíšete sami. Formulář zašlete na OSSZ a svému zaměstnavateli.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 14.10. - 30.10.2020 probíhá výuka v základní škole  dálkově. Žáci budou informováni prostřednictvím svých třídních učitelek a ostatních vyučujících.

Žáci běžných tříd odevzdávají písemné práce vždy v pátek nejpozději do 15,30 hodin na pult v šatně a zpětně si je vyzvednou v pondělí od 9 hodin. Nezapomeňte si vzít čipy na otevření dveří.

Podle usnensení vlády České republiky č.1 je ve dnech 26. a 27.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol ve školách. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8.10.2020, č.j. MŠMT - 39 185/2020 - 1, stanoveny dny volna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě výskytu koronaviru u rodiče jednoho žáka naší školy zavádíme od 7.10.2020 následující preventivní opatření.

1. Do odvolání platí zákaz vstupu rodičů a ostaních dospělých do prostoru školy. Rodiče počkají na své děti před vchodem. Respektujte časy odchodů:

  1. okamžitě po obědě
  2. 13,20 a 13,30
  3. 15,20 a 15,30
2. Žáci a zaměstnanci školy vstupují do prostoru šatny také s rouškou, v roušce odcházejí do tříd, kde roušku odloží. Roušku použijí vždy, když jdou dolů do šatny nebo do jídelny.
 
3. Tělesná výchova žáků 4. a 5.ročníků bude probíhat odděleně.
 
4. Stravování bude opět ve dvou skupinách, najednou na oběd půjde skupina žáků běžných tříd a společně pak druhá skupina Montessori tříd. V případě dřívějšího odchodu žáka si oběd odhlaste nebo odeberte do jídlonosiče ( v nejnutnějších případech).
 
5. Provoz ve školní družině bude probíhat také odděleně, přihlášení žáci z Montessori budou do odvolání ráno i odpoledne v prostorách Montessori třídy, kde bude zajištěn dozor i program.
 
6. V případě společného programu budou mít všichni účastníci akce  po dobu produkce roušku. Programy se zpěvem nebudou do odvolání pořádány.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10. - výchovný koncert o Bohuslavu Martinů - 45,- Kč

 

 

ZÁŘÍ

Hurá na Kozlovku

V úterý 22.9. půjdeme dopoledne na mysliveckou chatu, kam nás pozvali myslivci a kde budeme poznávat přírodu. Školáci budou mít vhodné oblečení do přírody, s sebou svačinu a pití, oběd dostaneme na chatě - opečeme si párek. Na Kozlovku vyrazíme v 7,45 hodin od naší náhradní školy pěšky, zpět půjdeme také po svých.

 

Žádáme rodiče a rodinné příslušníky, aby maximálně omezili vstup do prostor učeben a šaten. U rodičů prvňáčků budeme v měsíci září tolerovat vstup rodičů do šatny a doprovod k učebně, vždy po dezinfekci rukou a s rouškou na obličeji.