Školní rok 2021 - 2022

 
ČERVEN 2022
 
 

Cпеціальний запис до початкової школи

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

 

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Termín zápisu / Дата та час запису: Středa 22.6.2022 od 14.00 do 16.00 hodin / Cepeda 22 ЧЕРВНЯ 2022 р. з 14:00 до 16:00

 

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí, 561 65 Jamné nad Orlicí 207

Více informací v přílohách /Більше інформації в додатках

Soubory ke stažení

 
 
 
--------------------------------------------------------------------
 
2.2.2022 - výlet Praha - 4.A,5.A
             - Litice nad Orlicí - 1.A, 2.A, 3.A
 
6.2.2022 - Škola nanečisto - budoucí prvňáci ve škole
 
7.6.2022 - plavecký výcvik
 
9.6.2022 - výlet Praha - 4.B, 5.B
 
14.6.2022 - plavecký výcvik
 
15.6. 2022 - Borek Bystřec - sportování malotřídních škol
 
17.6.2022 - Tanec v rytmu múz -ZUŠ Jablonné n. O. 
 
20.6.2022 - klasifikační porada
 
21.6.2022 - plavecký výcvik
 
22.6.2022 - taneční vystoupení - Žamberk
 
27.6.2022 - rozloučení s žáky 5.r.
 
28.6.2022 - plavecký výcvik
 
30.6.2022 - vysvědčení, závěr školního roku 2021/2022
 
 
 
KVĚTEN
 
2.5. - informační den pro rodiče - 15,00 - 16,30 hodin
 
3.5. - plavecký výcvik
 
10.5. - plavecký výcvik
 
Testování žáků 5.r. - termín bude upřesněn
 
16.5. - pí Keprtová - návštěva  v hodinách
 
17.5. - plavecký výcvik
 
24.5. - plavecký výcvik
 
26.5. - Den rodiny v dolní škole - od 16 hodin
 
31.5. - plavecký výcvik
 
 
 
......................................................................................................................................
 
 
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ do 1.r.
 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Jamné nad Orlicí

Č.j.: 18/2022/RE

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2  písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

Seznam uchazečů pro školní rok 2022/2023

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

01

přijat/a

02

přijat/a

03

přijat/a

04

přijat/a

05

přijat/a

06

přijat/a

07

přijat/a

 

 

 

Datum: 20.4.2022

   Mgr. Marie Rubešová, ředitelka školy

 

 
 
Plavecký výcvik
V úterý 26.4.2022 zahajujeme plavecký výcvik. Jezdit budeme do krytého bazénu v Ústí nad Orlicí. Žáci 3.,4. ročníků mají výcvik povinný a je hrazen školou. Ostatní uhradí kurzovné 1 000,- Kč do 25.4.2022 na účet školy( uveďte VS + plavání), nebo hotově třídním učitelům. Částka za dopravu činí 600,- Kč pro všechny a měla by být zaplacena do 25.5.2022 stejným způsobem.
 
Velikonoční prázdniny - 14.4.- 18.4.2022
 
Sběr pomerančové kůry - ve dnech 6.- 13.4.2022 noste sušenou pomerančovou a citronovou kůru pí vychovatelce Olšarové do školní družiny. Sáčky s kurou mějte podepsané a zvážené. Peníze za odevzdanou kůru dostane v nejbližší době po odvozu.
 
 

Zápis dětí do první třídy

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK  2022/2023

Termín zápisu: 12.dubna 2022 od 15:00 do 17:00 v I.třídě v hlavní budově školy

 

Zákonný zástupce předloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce
  • případně žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko- psychologické poradny, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte ke školní docházce

 

Zadost-o-odklad-skolni-dochazky

 

Dotazník

 

Seznam přijatých dětí, které začnou povinnou školní docházku ve školním roce 2022/2023, bude zveřejněn po proběhlém zápise na stránkách školy www.skolajamne.cz

 

Kritéria pro přijetí:

1. Trvalé bydliště v Jamném nad Orlicí

2. Děti, které mají ve škole sourozence

3. Děti zaměstnanců školy

4. místo dlouhodobějšího pobytu v Jamném nad Orlicí

5. Ostatní zájemci