Základní údaje:

 

Název školy:      Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Adresa školy:    56165 Jamné nad Orlicí 207

Odloučené pracoviště: 561 65 U Tisu 282

                           

Ředitelka:          Mgr. Marie Rubešová

 

Telefon:             465 649 140 

E-mail:                zsjamne@seznam.cz

E-mail MŠ:          skolka.jamne@seznam.cz             

 

Zařazení do sítě škol:

IZO :                   102719616

REDIZO:              650047869

IČO:                    70982244

 

 

Zřizovatel:           Obec Jamné nad Orlicí

Adresa:                561 65 Jamné nad Orlicí

Telefon :              465 649 131

E-mail:                 jamne@jamne.cz

IČO:                     00278980