Výroční zpráva 2017/2018

 

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí. Ve škole je jedno oddělení školní družiny, která je otevřena ráno od 6,30 – 7,30 hodin a odpoledne od 11,35 – 15,30 hodin. V tomto školním roce družinu navštěvovalo 25 žáků. Družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „S úsměvem“ a nabízí žákům nejrůznější aktivity. Program družiny je různorodý.

 Vyrábíme, malujeme, sportujeme, zpíváme a doprovázíme se na různé hudební nástroje, tančíme, hrajeme na flétnu, soutěžíme a hrajeme si. Vytváříme si pravidla chování a každý měsíc hodnotíme, jak se nám je daří dodržovat a společně navrhujeme co zlepšit, aby se nám ve družině dobře žilo.

ŠD využívá ke své činnosti i školní zahradu, tělocvičnu a hřiště. Pokud počasí dovolí, trávíme hodně času při pobytu venku na vycházkách, v lese při hrách nebo stavění domečků z přírodnin. Při turistických výpravách poznáváme naši obec a její blízké okolí. V zimním období trávíme čas při sportování a hrách na sněhu.

ŠD je vybavena televizí s videem, CD přehrávačem, DVD přehrávačem a počítači, které mohou žáci využít při hledání informací, pracují s výukovými programy, mohou hrát různé logické, postřehové nebo vzdělávací hry, poslouchají oblíbenou hudbu.  Žáci mohou využít společenské a didaktické hry, hlavolamy, hračky, výtvarné potřeby, knihy pro četbu i vzdělávání.

Školní družina úzce spolupracuje se školou – celodenní výlet, připravuje program na vítání občánků naší obce, podílí se na programu vánoční besídky a rozsvěcení vánočního stromu v obci.

Akce školní družiny:

 • Pobyt na zahrádce – práce na zahrádce, hry a hračky
 • Pravidelné sportování v tělocvičně a na hřišti
 • Výpravy do lesa
 • Muzicírování
 • Turistické výpravy s vyhodnocením a odměnou pro„Turistu roku“
 • Sběr kaštanů a předání místnímu mysliveckému sdružení
 • Výroba podzimních, vánočních a velikonočních dekorací i celoročních drobných dárků
 • Družinové Vánoce s nadílkou
 • Zimní vycházka ke krmelci s nadílkou pro lesní zvěř
 • Zimní sportování na sněhu
 • Výroba čarodějnice
 • Jíme zdravě a s chutí
 • Rozlučková diskotéka se soutěžemi
 • Rozlučkové spaní ve družině s noční výpravou a pozorováním hvězd                                                                                                                                                  

 

Dokumentace ŠD:  ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině   

                            Zápisní lístky do ŠD   

                            Přehled výchovně vzdělávací práce

                              Docházkový sešit pro nepravidelnou docházku

                              Docházku

                              Čtvrtletní plány

                              Vnitřní řád školní družiny

                             

 

Personální podmínky:

Ve školní družině pracuje kvalifikovaná vychovatelka (pedagog volného času), která ke svému dalšímu vzdělávání využívá nabídky Centra celoživotního vzdělávání a účastní se seminářů a vzdělávacích akcí.

 

Ve školním roce 2017/2018 se vychovatelka zúčastnila těchto vzdělávacích programů:

 1. Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK III.
 2. Zdravotník

 

                                                      Zpracovala: Dana Černohousová