Kritéria pro přijetí do 1.ročníku

1. Trvalé bydliště v Jamném nad Orlicí

2. Děti, které mají ve škole sourozence

3. Děti zaměstnanců školy

4. Místo dlouhodobějšího pobytu v Jamném nad Orlicí

5. Ostatní zájemci