Naše pravidla

 

Tato pravidla jsme si stanovili na začátku školního roku a snažíme se je dodržovat:

 
 • Budu se ke spolužákům chovat slušně, hezky a kamarádsky.
 • Na společné hře se dohodnu, a budu si hrát tak, aby to bylo všem příjemné.
 • Budu druhého brát takového, jaký je.

 • Budu spravedlivý k druhým a budu se dělit.

 • Budu se chovat ohleduplně, budu opatrný na sebe i na ostatní.

 • Budu dodržovat to, co jsem slíbil a na čem jsem se domluvil.

 • Budu pracovat, spolupracovat na daném úkolu.

 • Budu si vážit práce ostatních, nechám ostatní pracovat v klidu.
 • Nechám druhého dělat to, co chce a co potřebuje, pokud dodržuje pravidla.

 • Věci ostatních nechám být

 • Věcí ostatních i svých si budu vážit.

 • Když si budu chtít něco půjčit, zeptám se.

 • Budu zdravit ve škole i mimo ni.