Ve školním roce 2021/2022 nemáme žádné kroužky. Veškerá zájmová činnost probíhá ve školní družině.