2020/2021
 
Na základě rozhodnutí ředitelky školy a souhlasného stanoviska rodičů nebudou žáci školy a zaměstnanci nosit roušky  mimo třídy. Protože máme 53 žáků, kteří jsou denně mezi sebou v kontaktu při výuce a na obědě, rozhodli jsme se pro nenošení roušek i v prostorách chodby.
Důsledně dbáme na hygienu rukou a jejich následnou dezinfekci.
Roušky jsou povinné při vstupu cizích osob do budovy, při kontaktu rodičů a pedagogů a dalšího personálu ve všech prostorách školy.
 
 
 

Aktualizované informace ČSSZ o nároku na ošetřovné

 

Tiskopis - žádost o ošetřovné