2021/2022
Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice - pobočka v Ústí nad Orlicí jsou žáci běžných tříd v době od 29.11. do 14.12.2021 v karanténě. Rodičům bylzaslán dopis, ve kterém jsou sděleny informace o dalším postupu.
 
 
 
 
2020/2021
 
Na základě rozhodnutí ředitelky školy a souhlasného stanoviska rodičů nebudou žáci školy a zaměstnanci nosit roušky  mimo třídy. Protože máme 53 žáků, kteří jsou denně mezi sebou v kontaktu při výuce a na obědě, rozhodli jsme se pro nenošení roušek i v prostorách chodby.
Důsledně dbáme na hygienu rukou a jejich následnou dezinfekci.
Roušky jsou povinné při vstupu cizích osob do budovy, při kontaktu rodičů a pedagogů a dalšího personálu ve všech prostorách školy.
 
 
 

Aktualizované informace ČSSZ o nároku na ošetřovné

 

Tiskopis - žádost o ošetřovné