EU peníze školám

 

Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie EU peníze školám. 

 

Naší škole byla poskytnuta dotace pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, a to ve výši 407 068 Kč.

Projekt byl zahájen 1.4.2011 a ukončen k 30.9.2013.

Dotaci jsme použili ke zkvalitnění výuky, její inovaci a modernizaci.

A co jsme  za peníze z dotace pořídili?

V jedné z učeben byla naistalována interaktivní tabule.Do každé učebny byly zakoupeny pilonové tabule a do II.třídy byla nainstalována televize.

Zakoupili jsme vybavení pro výuku informatiky, která byla zahájena ve školním roce 2011/2012.

Učivo o člověku nám zpestří Kostík - naše nově zakoupená kostra člověka, další didaktické pomůcky byly zakoupeny do prvouky.

Zavedli jsme výuku anglického jazyka od 2.ročníku. Žáci mají možnost do cizího jazyka vplynout hravou, nenásilnou formou.

Pedagogové vypracovali 120 digitálních učebních materiálů, 72 pracovních listů se zaměřením na čtenářskou a informační gramotnost, absolvovali řadu školení,....