Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

,,Zjednodušený projekt ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí" - reg. číslo: ,,CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005751"

Škola obdržela dotaci ve výši 264 136,- Kč. Projekt bude realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek a byl zahájen 1.3.2017 a bude ukončen 28.2.2019. Tento projekt je financován Evropskou unií.

 

Přehled šablon:

II/1.1        Školní asistent - personální podpora ZŠ   

               Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám.

II/2.1        Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP v rozsahu 16 hodin

                (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)                            2 šablony

II/2.2        Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin

                (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky,Mentoring)                             2 šablony

II/2.3        Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin      1 šablona

                Cílem aktivity je podpořit růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.