ADOPCE NA DÁLKU

 

Společně s žáky a jejich rodiči jsme se rozhodli, že finančně podpoříme vzdělávání dětí v Indii, které nemají stejné štěstí jako my. Spojili jsme se Diecézní katolickou charitou v Hradci Králové a jejím prostřednictvím jsme v rámci projektu Adopce ne dálku zjistili potřebné informace.

 

Našim prvním podporovaným dítětem byl Nikesh. Během  období 2007 - 2014 jsme každý rok poslali Nikeshovi 5000,- Kč na školné.

 

Od června 2014 podporujeme indickou dívku Marishu. Marisha se nám odstěhovala do oblasti, na kterou se podpora vzdělávání nevztahuje, proto jsme si vybrali další dívku Fathimu, které jsme zaslali v dubnu 2016 školné ve výši 5 000,- Kč.

V březnu 2017 bylo na účet Adopce na dálku zasláno školné ve výši 6 000,- Kč pro Fathimu. Školné se pro další roky zvyšuje na 6 500,- Kč. Pokusíme se i tuto částku s našimi žáky shromáždit.

 

V březnu 2018 bylo na účet Adopce odesláno 5 000,- Kč. Pokračujeme dále, snad se nám podaří nashromáždit cílovou částku 6 500,- Kč.