Historie školy

 

   Počátky školního vyučování v naší obci spadají asi do poloviny 18. století. Vyučování zde provozoval bývalý voják Josef Kvasnička v chaloupce č. 107. Vyučoval malé místní děti, aby si přivydělal k nízké podpoře, která mu nestačila na živobytí. Docházely sem ale i děti ze vzdálenějšího bydliště, které neměly potřebné oblečení a obuv, aby docházely do školy v Jablonném. Děti svému učiteli nosily každou sobotu 1 - 2 krejcary a polínko dříví. 

   Obec měla zájem na tom, aby všechny děti mohly docházet do školy v obci. A tak v roce 1807 byla postavena dřevěná chalupa čp. 161, ve které již vyučoval zkušený učitel Ignác Bárta. Počet dětí se ale rozrostl a v padesátých letech 19. st. navštěvovalo školu přes 300 žáků. V roce 1862 byla postavena budova současné školy a jejím prvním řídícím učitelem se stal učitelský pomocník v Jablonném n. O., pan Václav Michal. První léta vyučoval sám. (Podle školského zákona z roku 1869 dostal řídíci podučitele teprve při počtu 312 žáků....) Docházka však byla v té době malá. Děti musely pomáhat rodičům, opatrovat mladší sourozence, hlídat dům před zloději, sbírat klestí. V zimě neměly zase vhodné oblečení a obuv. Postupně ale dětí přibývalo a přibývaly i třídy a vyučující. V roce 1874 byla škola otevřena jako dvojtřídní a od roku 1878 nejprve jako trojtřídní, v říjnu téhož roku byla pak otevřena 4. třída.

   V roce 1892 bylo přistavěno k budově II. patro.

   Od r. 1947 byla ve správě obecné školy otevřena škola mateřská. První učitelkou se stala Drahuše Filipová z Jablonného nad Orlicí.

   V roce 1978 byla dokončena výstavba víceúčelového zařízení U Tisu a tím také otevřena tělocvična pro výuku TV i mimoškolní tělovýchovu.