O Montessori v Jamném nad Orlicí

 

Vznik nové věkově smíšené třídy Základní školy v Jamném nad Orlicí byla iniciována spolkem Je otevřeno, z.s. Ten je uskupením několika rodičů a pedagogů, kteří cítí potřebu otevřít veřejnosti další přístup k základnímu vzdělávání, jež je v našem regionu stále obtížně dostupný.

Spolek zastřešil finanční, organizační i metodickou podporu vzniku třídy, která je z kapacitních důvodů umístěna mimo hlavní školní budovu, a to v druhém patře víceúčelového zařízení U Tisu, jež je v majetku obce Jamné nad Orlicí. Ta je dalším trpělivým podporovatelem vzniku této třídy. Zajistila rekonstrukci podlah a pokládku podlahových krytin a nadále nás podporuje finančně.

 

Dveře naší třídy se poprvé oficiálně otevřely 1. září 2016 a uvítaly tak první žáčky ve třech ročnících. Výuka probíhá v tématických blocích a každé dítě pracuje jak na svém individuálním plánu v matematice a českém jazyce do uspokojivého porozumění látce, tak i skupinově při tématech zpracovaných jako projekty. Srdcem výuky je práce s rozličnými pomůckami. Díky nim dítě s učivem často fyzicky manipuluje, zapojuje více smyslů a lépe si tak ukotví souvislosti a zákonitosti.

 

Více o principech výuky podle Marie Montessori najdete na následujících odkazech:

 Krátce o Marii Montessori 

 Více o principech 

____________________________________________________________________________________________________