Montessori třída ZŠ Jamné nad Orlicí

2021/2022

Montessori třída - 2 třídy

třídní učitelka 1.-3.ročník: Mgr. Lenka Faltusová

třídní učitelka 4.-5.ročník: Mgr. Markéta Špačková

asistent pedagoga: Marta Suchomelová

školní asistent: Mgr. Miroslava Bednářová

družina: Bc. Kateřina Filipová

 

Třída je umístěna ve víceúčelovém zařízení U Tisu, kde probíhá výuka. 

Montessori třída zahájila výuku 1. září 2016 . 

V tomto školním roce navštěvuje Montessori třídy 26 žáků od 1.- 5.ročníku. 

Výuka probíhá ve dvou třídách.