Zápis do MŠ

 
 

Letošní zápis do mateřské školy proběhne dle rozhodnutí MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve školce. Termín zápisu je od 3. do 7. května 2021. Žádost o přijetí lze stáhnout z našich stránek v oddíle zápis do MŠ. Součástí žádostí je i Čestné prohlášení rodičů o očkování dítěte, které najdete také na stránkách. K tomuto prohlášení je třeba okopírovat očkovací průkaz dítěte. Vyplněné tiskopisy lze doručit osobně, do poštovní schránky zařízení U Tisu, poštou, emailem s elektronickým podpisem či datovou schránkou do 7. května 2021. Do školky mohou být přijaty děti, které v následujícím školním roce 2021-22 dovrší věk 2,5 roku. Nástup je však možný až ode dne dovršení věku 2,5 roku. Děti, které do 31.8. 2021 dovrší pěti let, mají docházku do MŠ povinnou /vyjma dětí s indiviruálním vzděláváním dítěte/. O přijetí či nepřijetí budou rodiče písemně kontaktováni.

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.doc (27136)

Čestné prohlášení rodičů o očkování dítěte.doc (23040)

 

A co Vám může naše mateřská škola nabídnout, pokud se rozhodnete přijít k zápisu právě k nám?

 

- pobyt dítěte v příjemném „rodinném“ prostředí

- výchovu a vzdělávání dětí dle Rámcového vzdělávacího programu S úsměvem jde všechno lépe, v komunikaci s dětmi využíváme poznatků ze seminářů Respektovat a být respektován

- častý pobyt na čerstvém vzduchu – k dispozici máme dobře vybavené dětské hřiště a okolní přírodu, kam často směřují naše procházky - vyrážíme do lesů, poznáváme přírodu všemi smysly, pozorujeme  její proměny a učíme se ji mít rádi

-  ke tvoření využíváme různé přírodniny – podzimní plody, klacíky, kameny, pozorujeme vývoj žáby přímo ve třídě, růst rostlin již od semínka, život žížal v žížališti atd.

 - individuální přístup k jednotlivým dětem

- při nástupu tzv. adaptační program – doba, kdy dítě nastoupí a zvyká si na pobyt ve školce se chod školky přizpůsobuje nově příchozím dětem po dobu, než si na pravidelný režim zvyknou

- účast na lyžařském výcviku /pro děti předškolní a o rok mladší/ a předplaveckém výcviku již od dvou a půl let

- nenásilný přechod do základní školy v prostředí, které děti dobře znají