Zápis do MŠ

 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022 - 2023 proběhl ve středu 11. května 2022 a všechny děti, které si podaly žádost o přijetí do naší mateřské školy, byly přijaty. Na konci měsíce srpna pozveme rodiče, aby se s dětmi přišli do školky podívat a mohli se seznámit s prostředím a probrat důležité informace k nástupu. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí najdete zde:

20220517065022987.pdf (371019)

 

Pro příští školní rok 2022 – 2023 proběhne zápis do mateřské školy ve středu 11. května 2022 v čase od 16.00 do 17.00 hodin ve třídě mateřské školy. K zápisu je třeba přinést vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, rodný list dítěte a Vyjádření lékaře o povinném očkování. Do školky přijímáme děti, které v příštím školním roce dosáhnou věku tří let. Nastoupit k docházce mohou až ode dne dovršení věku tří let. Potřebné tiskopisy najdete na stránkách školy www.skolajamne.cz nebo se pro ně můžete zastavit přímo ve školce. V případě nejasností můžete zavolat na číslo 732 807 446 a domluvit se přímo s vedoucí učitelkou Lenkou Moravcovou.

K zápisu v tento den nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpení pobytu na území ČR podle §33 odst. 1 písm. a/ zákona o pobytu cizinců na území ČR /“uprchlíci“/ s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince je určen termín zápisu na středu 8. června 2022 v čase od 16.00 do 17.00 hodin ve třídě mateřské školy. 

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (8).doc (26624)

Vyjádření lékaře o povinném očkování.doc (21 kB)

 

A co Vám může naše mateřská škola nabídnout, pokud se rozhodnete přijít k zápisu právě k nám?

 

- pobyt dítěte v příjemném „rodinném“ prostředí

- výchovu a vzdělávání dětí dle Rámcového vzdělávacího programu S úsměvem jde všechno lépe, v komunikaci s dětmi využíváme poznatků ze seminářů Respektovat a být respektován

- častý pobyt na čerstvém vzduchu – k dispozici máme dobře vybavené dětské hřiště a okolní přírodu, kam často směřují naše procházky - vyrážíme do lesů, poznáváme přírodu všemi smysly, pozorujeme  její proměny a učíme se ji mít rádi

-  ke tvoření využíváme různé přírodniny – podzimní plody, klacíky, kameny, pozorujeme vývoj žáby přímo ve třídě, růst rostlin již od semínka, život žížal v žížališti atd.

 - individuální přístup k jednotlivým dětem

- při nástupu tzv. adaptační program – doba, kdy dítě nastoupí a zvyká si na pobyt ve školce se chod školky přizpůsobuje nově příchozím dětem po dobu, než si na pravidelný režim zvyknou

- účast na lyžařském výcviku /pro děti předškolní a o rok mladší/ a předplaveckém výcviku již od tří let

- nenásilný přechod do základní školy v prostředí, které děti dobře znají