Zápis do MŠ

 

Zápis proběhne v měsíci květnu 2020.

 

K zápisu je třeba donést již vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a jeho součást - Vyjádření lékaře o povinném očkování. Bez tohoto vyjádření nemůže být dítě přijato. Obojí lze stáhnout níže, nebo se pro tiskopisy zastavit přímo ve školce. Dále je třeba přinést ještě rodný list dítěte pro kontrolu údajů. 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti, které v průběhu školního roku 2020/2021 dosáhnou věku 2,5 roku a k tomuto datu mohou poté nastoupit /tento den bude uveden v žádosti jako datum nástupu dítěte do mš/. Pokud bude dítě přijato od pozdějšího data než v září, rodiče od září 2020 platí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši Kč 125,--/měsíc a od data nástupu Kč 250,--/měsíc. 

 

 

A co Vám může naše mateřská škola nabídnout, pokud se rozhodnete přijít k zápisu právě k nám?

 

- pobyt dítěte v příjemném „rodinném“ prostředí

- výchovu a vzdělávání dětí dle Rámcového vzdělávacího programu S úsměvem jde všechno lépe, v komunikaci s dětmi využíváme poznatků ze seminářů Respektovat a být respektován

- častý pobyt na čerstvém vzduchu – k dispozici máme dobře vybavené dětské hřiště a okolní přírodu, kam často směřují naše procházky - vyrážíme do lesů, poznáváme přírodu všemi smysly, pozorujeme  její proměny a učíme se ji mít rádi

-  ke tvoření využíváme různé přírodniny – podzimní plody, klacíky, kameny, pozorujeme vývoj žáby přímo ve třídě, růst rostlin již od semínka, život žížal v žížališti atd.

 - individuální přístup k jednotlivým dětem

- při nástupu tzv. adaptační program – doba, kdy dítě nastoupí a zvyká si na pobyt ve školce se chod školky přizpůsobuje nově příchozím dětem po dobu, než si na pravidelný režim zvyknou

- účast na lyžařském výcviku /pro děti předškolní a o rok mladší/ a předplaveckém výcviku již od dvou a půl let

- nenásilný přechod do základní školy v prostředí, které děti dobře znají

 

 

 Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.doc (23552)

Vyjádření lékaře o povinném očkování.doc (21504)