Výroční zpráva 18-19

 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2018/2019

 

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

 1. Základní údaje o zařízení
 2. Charakteristika školy
 3. Údaje o dětech
 4. Údaje o zaměstnancích školy
 5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
 6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI
 7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ
 1. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2018/2019
 2. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení
 3. Materiální vybavení a opravy v MŠ
 
 
 1. Základní údaje o zařízení

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 24 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

 

 1. Charakteristika školy

 

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého a lyžařského kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

    

     K venkovnímu pobytu využíváme zrekonstruované hřiště vybavené herními prvky dle platných norem, dále domkem, kam ukládáme hračky, koloběžky, kočárky atd. a pískovištěm, které zakrýváme plachtou a v němž pravidelně vyměňujeme písek.     

    

3. Údaje o dětech

 

     Pro školní rok 2018 – 2019 jsme měly zapsáno 22 dětí, z toho 14 dívek.

 

     Odklad školní docházky měly dvě děti. Předškolní děti navštěvovaly školku pravidelně, při absenci byly řádně omluveny do omluvných listů. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. Na konci školního roku docházku ukončilo celkem 11 dětí, 10 z nich nastoupilo do ZŠ v Jamném nad Orlicí a jedno dítě začalo navštěvovat předškolní klub v Jablonném nad Orlicí.   

 

 

4. Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 21 let

 

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 17 let

 

 

5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl dne 9. května 2019. K zápisu přišlo sedm dětí a všechny byly zapsány k docházce do MŠ. Na konci měsíce června požádali o dodatečné zapsání do MŠ rodiče ještě jednoho dítěte. Žádosti bylo vyhověno. Dvě děti z přijatých 8 dětí požádaly o individuální domácí vzdělávání. Kapacita školky je pro školní rok 2019/2020 naplněna do počtu 19 dětí. 

 

 

6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

    Ve školním roce 2018/2019 proběhla v naší MŠ inspekční kontrola ve dnech 8. – 10. října 2018. Během kontroly byly shledány drobné nedostatky, které jsme napravili ještě v průběhu inspekční činnosti. Při závěrečném hodnocení mateřské školy nebyly shledány zásadní pochybení a doporučení, kterých se nám dostalo, se snažíme postupně realizovat a zavést do běžného denního režimu.

 

 

7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a pravidelně aktualizován. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro naši práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na internetu v různých skupinách pro mateřské školy. Pravidelně se účastníme rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy v Ústí nad Orlicí. V průběhu minulého školního roku jsme se přihlásili do projektu Klokanův kufr, díky kterému se obě učitelky v letošním roce účastnily několika vzdělávacích seminářů. V rámci projektu nás ještě čeká uspořádání ukázkového dne -  práce s dětmi pro okolní školky a k celému projektu povedeme i nadále potřebnou dokumentaci. Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání ve využívání pedagogické diagnostiky a práce s jejími výstupy.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

                 

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2018/2019

 

- poučení dětí o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 3. září 2018

- výlet po budově školy - 4. září 2018

- dopoučení dětí o bezpečném chování v MŠ a při vycházkách – 10. září 2018

- nácvik opuštění budovy – 12. září 2018

- výlet po budově školy podrobný – 13. září 2018

- ukázka práce policejních psů – 24. září 2018

- schůzka rodičů – 3. října 2018

- kontrolní činnost ČŠI – 8. – 10. října 2018

- vystoupení Zpívající koťata – 16. října 2018

- focení firmou Photodienst – 1. listopadu 2018

- průvod světýlek – 21. listopadu 2018

- divadlo Z pohádky do pohádky – 30. listopadu 2018

- Mikulášská nadílka – 5. prosince 2018

- rozsvícení vánočního stromu – 6. prosince 2018

- vystoupení ZUŠ Poslední den v roce – 12. prosince 2018

- Ježíšek ve školce – 20. prosince 2018

- karneval ve školce – 11. ledna 2019

- lyžařský výcvik – předškoláci – 14. – 18. ledna 2019

- odemykání lesa, vítání jara – 21. března 2019

- předplavecký výcvik v Ústí nad Orlicí – 23. dubna – 18. června 2019

- seznámení s bezpečností na předplaveckém výcviku – 23. dubna 2019

- zápis dětí do MŠ – 9. května 2019

- setkání s dravci a lesními zvířaty – 10. května 2019

- společné fotografování – 24. května 2019

- výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem – 29. května 2019

- pěší výlet k rybníčkům v Jamném nad Orlicí – 5. června 2019

- nocování s předškoláky – 19. června 2019

- vystoupení ZUŠ Tanec v rytmu emocí – 21. června 2019

- nácvik evakuace budovy – 26. června 2019

 

Na praxi u nás v letošním školním roce byla jedna studentka SPgŠ a VOŠ Litomyšl - slečna Simona Jánešová, studentka prvního ročníku. Praxi u nás absolvovala v týdnech od 20. – 24. května 2019 a od 3. – 7. června 2019.

 

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

 

- 4x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 30. října 2018 a 14. března 2019

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 7. listopadu 2018 a 20. března 2019  

 

 

- 1x schůzka s rodiči – 3. října 2018

 

- pedagogické porady v MŠ – 31. srpna 2018, 29. ledna 2019 a 27. června 2019

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní různých vzdělávacích kurzů a školení.  

 

V letošním školním roce jsme se zúčastnily těchto vzdělávacích kurzů:

 

- seminář k projektu Klokanův kufr – p. uč. Hebrová – 9. října 2018 – zrak, matematické představy

- seminář k projektu Klokanův kufr – p. uč. Moravcová – 31. října 2018 – zrak, matematické představy

- seminář k projektu Klokanův kufr – p. uč. Hebrová – 14. listopadu 2018 – grafomotorika

- seminář k projektu Klokanův kufr – p. uč. Moravcová – 7. ledna 2019 – grafomotorika

- seminář k projektu Klokanův kufr – p. uč. Hebrová – 15. ledna 2019 – řeč a sluch

- seminář Na čem záleží – p. uč. Moravcová a p. uč. Hebrová – MŠ Žamberk – 4. února 2019

- klub ředitelek a ved. učitelek MŠ v Ústí nad Orlicí – p. uč. Moravcová – 27. února 2019

- seminář k projektu Klokanův kufr – p. uč. Moravcová – 13. března 2019 – řeč a sluch

- seminář k projektu Klokanův kufr – p. uč. Hebrová – 14. května 2019 – školní zralost

- seminář Jóguj si a hraj – p. uč. Hebrová – 22. května 2019

- seminář k projektu Klokanův kufr – p. uč. Moravcová – 4. června 2019 – školní zralost

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány drobné hračky, kočárky, odrážedla a koloběžky na hřišti, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, knihy pro děti, didaktické pomůcky, výtvarný materiál

- na hřišti bylo zrekonstruováno pískoviště a během letních měsíců byly natřeny všechny herní prvky a lavičky

- během letních měsíců proběhla celková rekonstrukce třídy MŠ – byly oškrabány staré omítky, sundáno dřevěné obložení, opravena podlaha a nakonec byla celá třída i kancelář vymalovány a položen nový koberec a lino

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2019.

 

V Jamném nad Orlicí dne  31. srpna 2019 

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.