Výroční zpráva 15-16

 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2015/2016

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

  1. Základní údaje o zařízení
  2. Charakteristika školy
  3. Údaje o dětech
  4. Údaje o zaměstnancích školy
  5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
  6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI
  7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ
  8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2015/2016
  9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení
  10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

 

1.    Základní údaje o zařízení

 

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 24 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

 

2.    Charakteristika školy

 

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého a lyžařského kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

    

     K venkovnímu pobytu využíváme zrekonstruované hřiště vybavené herními prvky dle platných norem, dále domkem, kam ukládáme hračky, koloběžky, kočárky atd. a pískovištěm, které zakrýváme plachtou a v němž pravidelně vyměňujeme písek.   

 

      

 

 

 

    

3.    Údaje o dětech

 

 

     Pro školní rok 2015 – 2016 jsme měly zapsáno 28 dětí, z toho 19 dívek.

 

     Jedno dítě mělo povoleno odklad povinné školní docházky. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V červnu docházku ukončilo dvanáct dětí, z toho 8 nastoupilo do ZŠ v Jamném nad Orlicí, dvě do ZŠ v Jablonném nad Orlicí a dvě děti přestoupily do MŠ v Jablonném nad Orlicí.

 

 

 

4.    Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 18 let

 

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 14 let

 

5.    Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl dne 19. května 2016 a přišlo k němu celkem sedm dětí. Všechny byly přijaty. Kapacita školky je tak pro školní rok 2016/2017 naplněna do počtu 23 dětí. 

 

 

6.    Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

     Ve školním roce 2015/2016 proběhla na naší ZŠ a MŠ předem nahlášená inspekční kontrola, a to ve dnech 11., 12. a 13. listopadu 2015. Při kontrole nebyly zjištěny žádné vážnější nesrovnalosti a nedostatky, spíše doporučení a náměty pro další roky. Kompletní inspekční zpráva je k dispozici na webových stránkách ČŠI.

7.    Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a pravidelně aktualizován. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro naši práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na facebooku ve skupinách pro mateřské školy a na internetu celkově. Pravidelně se účastníme rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy v Ústí nad Orlicí.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

          Během celého školního roku k nám postupně nastupovaly děti ve věku 2,5 roku, což bylo poměrně náročné vzhledem k jejich adaptaci, která tím pádem probíhala prakticky neustále. Vzdělávání z tohoto důvodu bylo pro tento rok více zaměřeno na pohádky a pohádkové příběhy.

       

8.    Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2015/2016

 

- prohlídka areálu MŠ s novými dětmi – 2. září

- nácvik evakuace – 8. září

- rodičovská schůzka – 16. září

- hudební vystoupení pana Slávka Janouška – 24. září

- návštěva Jamenské a. s. – 29. září

- dračí den na hřišti – 24. října

- bubenická dílna – 23. října

- zamykání lesa – 3. listopadu

- zahájení sezóny v tělocvičně – každý čtvrtek dopoledne místo vycházky – od 3. listopadu

- uspávání broučků – akce s rodiči – 25. listopadu

- úklid hřišťátka, příprava na zimu – 30. listopadu

- rozsvícení vánočního stromu – 3. prosince

- Mikulášská nadílka v MŠ – 4. prosince

- hudební vystoupení s etnickými nástroji – 8. prosince

- ZUŠ Jablonné nad Orlicí – vánoční vystoupení – 10. prosince
- Ježíšek ve školce – 18. prosince

- výprava do krmelce ke zvířátkům s dobrotami – 6. ledna

- lyžařský výcvik – 11. – 15. ledna

- maškarní karneval – 22. ledna

- vystoupení pana Petráše Haló, popleto – 27. ledna

- návštěva ZŠ – Jak se učí školáci – 1. února

- hudební vystoupení pro děti – 3. února

- vítání jara – 29. února

- setkání s dravci – 11. března

- oslava Velikonoc – 24. března

- otevírání lesa – 1. dubna

- brigáda na hřišti spojená s opékáním buřtů – 5. dubna

- Červený kříž – preventivní program pro MŠ – 20. dubna

- Den Země – úklid kolem školy a hřiště – 20. dubna

- vyšetření očí u dětí firmou Primavizus Brno – 25. dubna

- zahájení předplaveckého výcviku – 26. dubna

- čarodějnický den ve školce – 29. dubna

- tvoření s paní Třískovou – dárek pro maminky – 2. května

- odpoledne s maminkou – 6. května

- výlet do ZUŠ v Jablonném nad Orlicí – předškolní děti – prezentace činností – 11. května

- zápis dětí do MŠ – 19. května

- hasičský den – ukázka hasičské činnosti, projížďka Avií – 23. května

- oslava dětského dne – 1. června

- návštěva předškoláků ve škole – ukázka výuky – 6. června

- výlet starších dětí na kolech – 8. června

- výlet MŠ na hrad Bouzov – 10. června

- společné fotografování – 20. června

- pěší výlet na horní konec obce – 22. června

- ukončení předplaveckého výcviku – 28. června

- nácvik evakuace – 29. června

- nocování ve školce a rozloučení s předškoláky – 29. června

 

Na praxi u nás byly v letošním školním roce dvě studentky:

Martina Moravcová /studentka VŠP v Hradci Králové/ – 16. října, 6. listopadu, 9. listopadu,  16. listopadu a 20. listopadu 2015

Aneta Černohousová /studentka SPGŠ a VOŠP v Litomyšli – v týdnech od 16. – 20. května a 6. – 10. června 2016

 

 

9.    Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

 

- 4x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 27. října 2015 a 8. března 2016

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 4. listopadu 2015 a 15. března 2016

 

 

- 1x schůzka s rodiči – 16. září 2015

 

 

-         pedagogické porady v MŠ – 28. srpna 2015, 29. ledna 2016 a 30. června 2016

 

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní vzdělávacích kurzů v Ústí nad Orlicí.

 

V letošním školním roce jsme se zúčastnily těchto vzdělávacích kurzů:

 

- 7. října 2015 – Relaxační kreslení s šablonami – Hebrová Lenka

- 15. října 2015 – Sociální dovednosti předškolního pedagoga – Moravcová Lenka

- 20. října 2015 – Pojďte tvořit lidičky z papíru i roličky – Moravcová Lenka

- 1. března 2016 – Metodická poradna – implementace §16 novely Školského zákona – Moravcová Lenka

- 20. dubna – Čtyři živly – harmonie barev a rytmus kresby – Hebrová Lenka

- 28. dubna – Metoda Hejného v mateřských školách – Hebrová Lenka

- 12. května – Emoční potřeby pedagoga – Moravcová Lenka

 

 

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány drobné hračky, kočárky, odrážedla a koloběžky na hřišti, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, knihy pro děti, didaktické pomůcky, výtvarný materiál

- na hřiště byly zakoupeny nové sady na písek, dětské hrábě na hrabání při úklidu hřiště

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2016.

 

V Jamném nad Orlicí dne  1. září 2016

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.