Výroční zpráva 21-22

 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2021/2022

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

 1. Základní údaje o zařízení
 
 1. Charakteristika školy

 

 1. Údaje o dětech

 

 1. Údaje o zaměstnancích školy

 

 1. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

 1. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

 1. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

 1. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2020/2021

 

 1. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

 1. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

 1. Základní údaje o zařízení

 

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 28 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

 

 1. Charakteristika školy

 

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého a lyžařského kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou rozdělené šatny pro děti MŠ a ZŠ, jídelna a kuchyň. Herna a ložnice mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost jako hernu, další s lehátky jako ložnici, kancelář učitelek se zázemím na převlečení a vstupní prostor do třídy s vestavěnými skříněmi na ukládání výtvarných potřeb.

    

     K venkovnímu pobytu využíváme hřiště nad školou vybavené herními prvky dle platných norem, dále domkem, kam ukládáme hračky, koloběžky, kočárky atd. a pískovištěm, které zakrýváme plachtou a v němž pravidelně vyměňujeme písek.  

 

     Dále využíváme prostor tělocvičny TJ Sokol v budově U Tisu, kam s dětmi docházíme 1x týdně na dopoledne během zimního období. V letním období občas využíváme k pobytu na čerstvém vzduchu hřiště TJ Sokol, kde mají děti více volnosti v pohybu.

        

3. Údaje o dětech

 

     Pro školní rok 2021-2022 jsme měly zapsáno 25 dětí, z toho 8 dívek a 17 chlapců. Tři děti byly doma na IDV.

 

     Odklad školní docházky nemělo žádné dítě. Předškolní děti navštěvovaly školku pravidelně, při absenci byly řádně omluveny do omluvných listů.

    

     Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V průběhu školního roku docházku ukončilo jedno dítě, další dítě bylo přijato, ale docházku po několika dnech také ukončilo /jednalo se o dítě uprchlíků z Ukrajiny/. Na konci školního roku docházku ukončily celkem 3 děti, 2 z nich nastoupily do ZŠ v Jamném nad Orlicí a jedno nastoupilo do přípravné třídy v místě bydliště trvalých pěstounů /u nás bylo pouze na rok v dočasné pěstounské péči/.     

 

 

4. Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 24 let

 

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 20 let

 

5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání.  Proběhl dne 11. května 2022. K zápisu se dostavilo celkem 9 rodičů s dětmi. Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno. Jedni rodiče svoji žádost obratem zrušili. Rodiče dvou dětí žádali o individuální domácí vzdělávání. Kapacita školky je pro školní rok 2022/2023 naplněna do počtu 26 dětí /bylo vyhověno žádosti o výjimečné navýšení kapacity/.

 

6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

    Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v naší MŠ žádná inspekční kontrola.

 

7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a pravidelně aktualizován. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro naši práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na internetu v různých skupinách pro mateřské školy. Pravidelně se účastníme rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy v Ústí nad Orlicí. V minulých letech jsme se přihlásili do projektu na diagnostiku dětí předškolního věku Klokanův kufr, díky kterému se obě učitelky účastnily několika vzdělávacích seminářů.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

                 

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2021/2022

 

- poučení dětí o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 2. září 2021

- nácvik opuštění budovy – 3. září 2021

- dopoučení dětí o bezpečném chování v MŠ a při vycházkách – 6. září 2021, 13. září 2021, 21. března 2022

- schůzka rodičů – 14. září 2021 od 16.00 do 18.00 hodin

- výlet po budově školy – 14. září 2021

- den otevřených dveří od 9.30 a pro veřejnost od 13.00 – 18.00 hodin – sobota 25. září 2021             

- bubenické hrátky před budovou školy – 15. října 2021

- přezkoušení dětí s IDV – 10. listopadu 2021 od 10.00 hodin

- hudební program – Pan Tau s námi na koncertě – 18. listopadu 2021

- pásmo na rozsvícení vánočního stromu – natáčení na video – 2. prosince 2021

- fotografování dětí firmou Photodienst – 3. prosince 2021

- Mikulášská nadílka – 6. prosince 2021

- Ježíšek ve školce – 20. prosince 2021

- lyžařský výcvik Dolní Morava – 3. ledna – 7. ledna 2022

- maškarní karneval – 21. ledna 2022

- zápis do ZŠ 12. dubna 2022 15.00 – 17.00 hodin

- předplavecký výcvik v Ústí nad Orlicí 26. dubna – 28. června 2022

- čarodějnice v MŠ – 29. dubna 2022

- pěší výlet v okolí Jamného – 11. května 2022

- zápis do MŠ – 11. května 2022 od 16.00 do 17.00 hodin

- výlet do Častolovic autobusem – 1. června 2022

- zápis do MŠ pro Ukrajince – 8. června 2022 od 16.00 do 17.00 hodin

- pěší výlet v okolí Jamného – 10. června 2022

- nácvik evakuace před budovu – 14. června 2022

- ZUŠ vystoupení Tanec v rytmu múz, výstava Klimtová – pohádky – informační centrum Jablonné n. O. – 17. června 2022

- loučení s předškoláky – 29. června 2022 16.00 – 18.00 hodin

 

Ve školním roce 2021-2022 u nás byly tyto studentky na praxi:

 

Sabina Filipová – od 22. listopadu 2021 do 10. prosince 2021

Aneta Černohousová – od 7. února 2022 do 11. února 2022

Dana Foglová – od 23. května 2022 do 3. června 2022

 

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

- 2x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 20. října 2021, 16. března 2022

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 27. října 2021, 23. března 2022

 

 

- 1x schůzka s rodiči – 14. září 2021

 

- pedagogické porady v MŠ – 31. srpna 2021, 31. ledna 2022 a 30. června 2022

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní různých vzdělávacích kurzů a školení.  

 

- Moravcová Lenka – webinář – Nachlazení u dětí – 11. října 2021 16.00 – 18.00 hodin

- Hebrová Lenka – seminář – Rozkvétající květiny – 15. října 2021

- Hebrová Lenka – seminář – Polytechnická výchova pro nejmenší – 25. října 2021

- Moravcová Lenka – seminář – Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku – 9. listopadu 2021

- Moravcová Lenka – webinář – Onemocnění dětí v MŠ – 11. ledna 2022 17.00 – 19.30 hodin

- Moravcová Lenka – webinář – Lékárnička v MŠ – 9. března 2022 13.00 – 14.30 hodin

- Moravcová Lenka – webinář – INSPIS – tvorba ŠVP 14. března 2022 9.00 – 15.00 hodin

- Hebrová Lenka – webinář – INSPIS – tvorba ŠVP 18. března 2022 9.00 – 15.00 hodin

- Moravcová Lenka – seminář – Emoční inteligence – jak uchopit a pracovat s dětským kolektivem – 24. března 2022

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- zakoupena byla nová kuchyňka a lednice s mrazákem do třídy MŠ, velký úložný box na lůžkoviny určené k praní do ložnice MŠ a drobné hry, stavebnice, didaktické pomůcky, výtvarný materiál a knihy pro děti

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány drobné hračky, kočárky, odrážedla a koloběžky na hřišti, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2022.

 

V Jamném nad Orlicí dne 31. srpna 2022 

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.