Úvod

   

 

   Zřizovatelem současné mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka patříme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů, předplaveckého a lyžařského výcviku.

 

     Mateřská škola u nás v Jamném nad Orlicí byla poprvé zřízena 1. 12. 1947. Od roku 1950 zde bylo zavedeno celodenní stravování. Postupně od roku 1956 byly prováděny úpravy celé budovy. Prostory se upravovaly tak, aby mateřská škola získala více místa pro svoji činnost. V červenci roku 2007 byla provedena výměna všech oken západní strany budovy. V průběhu letních roku 2008 jsme upravily vstup do naší mateřské školy a zároveň budovu celé školky i školy vyzdobily ručně malovanými obrázky pohádkových postaviček. Během měsíců července a srpna roku 2011 byla vyměněna všechna zbylá dřevěná okna za plastová, ve třídě mateřské školy byl vyměněn koberec, linoleum a celá třída byla vymalována. Během letních měsíců v roce 2014 byly kompletně vyměněny umývárny a toalety včetně veškeré vody v budově školy. Nově byla zřízena sprcha pro potřeby dětí z MŠ. V šatnách byl nahrazen starý nábytek novými moderními prvky, tak aby vyhovoval dětem, učitelkám i paní uklízečce. Celá budova školy byla zvenku navrtána a podřezána a zajištěna izolací, která zabrání vsakování spodních vod do obvodních stěn a tím i vlhnutí všech vnitřních prostor. Během letních měsíců roku 2015 byl kompletně vyměněn nábytek v jídelně. V průběhu letních měsíců roku 2017 bylo ve všech třídách budovy instalováno nové osvětlení. V jarních měsících byla do třídy mateřské školy pořízena nová hrací sestava s klouzačkou. 

 

     K pobytu venku využíváme blízkou přírodu a dětské hřiště, které bylo v průběhu letních měsíců roku 2011 dokončeno a celkově zrekonstruováno. Nyní je hřiště oploceno, terén upraven a pravidelně udržován zaměstanci Obecného úřadu. V rámci dotace byly nainstalovány také herní prvky - kolotoč, průlezka, houpačka, psací tabule a nové stolky s lavičkami. V poslední fázi byla připevněna i pružinová hopsadla, která jsme získali výhrou v internetové soutěži. Pískoviště jsme nechali původní, písek pravidelně vyměňujeme a pískoviště zakrýváme ochrannou plachtou. Celé hřiště tak plně odpovídá potřebným normám.

 

     Školní vzdělávací plán naší mateřské školky má název S úsměvem jde všechno lépe. Při volbě jeho názvu jsme se zaměřily na to, co je pro nás učitelky ve výchově a vzdělávání nejdůležitější – aby děti byly šťastné a vše, co jim nabízíme, dělaly s úsměvem na tváři.  

 

     Jelikož jsme pouze jednotřídní mateřská škola s dětmi věkově smíšenými, snažíme se vybírat témata k výuce a vzdělávání tak, abychom během tří let, kdy dítě zpravidla pobývá v naší mateřské školce, vyčerpaly co nejvíce různých témat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

 

     Pro letošní školní rok 2019 – 2020 máme ve třídě zapsáno 19 dětí, které chodí do jedné třídy. Při výchově a vzdělávání se střídají dvě plně kvalifikované učitelky.