Úvod   

 

 

   Zřizovatelem současné mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka patříme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů, předplaveckého a lyžařského výcviku.

 

     Mateřská škola u nás v Jamném nad Orlicí byla poprvé zřízena 1. 12. 1947. Od roku 1950 zde bylo zavedeno celodenní stravování. Postupně od roku 1956 byly prováděny úpravy celé budovy. V červenci roku 2007 byla provedena výměna všech oken západní strany budovy, v roce 2011 pak všechna zbylá okna. Během letních měsíců v roce 2014 byly kompletně vyměněny umývárny a toalety včetně vybudování sprchového koutu. V šatnách byl nahrazen starý nábytek novými moderními prvky, tak aby vyhovoval dětem, učitelkám i paní uklízečce. Celá budova školy byla zvenku navrtána a podřezána a zajištěna izolací, která zabrání vsakování spodních vod do obvodních stěn a tím i vlhnutí všech vnitřních prostor. Během letních měsíců roku 2015 byl kompletně vyměněn nábytek v jídelně. V průběhu letních měsíců roku 2017 bylo ve všech třídách budovy instalováno nové osvětlení. 

 

     V čase od července 2020 - do srpna 2021 probíhala celková rekonstrukce budovy. Ve školním roce 2020/2021 jsme proto byli po celý rok přestěhovány do náhradních prostor Restaurace U Tisu. K dispozici jsme měli chodbu /šatna/, třídu /v posilovně TJ Sokol/, sociální místnost s toaletami a restauraci, kam jsme po celou dobu chodili na svačinky a obědy. Školní rok byl velmi ovlivněn pandemií kvůli Covidu19. Dvakrát jsme v průběhu roku měli nařízenou karanténu a od 1. března 2020 do 19. dubna 2020 byla MŠ uzavřena státním nařízením. Od 12. dubna 2020 do 30. dubna byla MŠ otevřena pouze pro předškolní děti a děti rodičů pracujících v oborech IZS.

 

     Školní rok 2021/2022 jsme už byli ve své "staronové" třídě. Ke vstupu do budovy se začal využívat boční vchod, na který navazují obě šatny - pro školku i pro školu. Zázemí školky je v prvním patře. K dispozici zde máme prostornou třídu herny, kancelář se zázemím na převlékání pro paní učitelky a ložnici, kde máme natrvalo rozložená lehátka a knihovnu s dětským koutkem na čtení. Ve vestibulu třídy jsou nyní vestavěné skříně, do kterých ukládáme veškerý výtvarný materiál.     

 

     K pobytu venku využíváme blízkou přírodu a dětské hřiště, které je pravidelně udržováno zaměstanci Obecného úřadu. V rámci dotace byly nainstalovány také herní prvky - kolotoč, průlezka, houpačka, psací tabule a nové stolky s lavičkami. V poslední fázi byla připevněna i pružinová hopsadla, která jsme získali výhrou v internetové soutěži. Pískoviště jsme nechali původní, písek pravidelně vyměňujeme a pískoviště zakrýváme ochrannou plachtou. Celé hřiště tak plně odpovídá potřebným normám.

 

     Školní vzdělávací plán naší mateřské školky má název S úsměvem jde všechno lépe. Při volbě jeho názvu jsme se zaměřily na to, co je pro nás učitelky ve výchově a vzdělávání nejdůležitější – aby děti byly šťastné a vše, co jim nabízíme, dělaly s úsměvem na tváři.  

 

     Jelikož jsme pouze jednotřídní mateřská škola s dětmi věkově smíšenými, snažíme se vybírat témata k výuce a vzdělávání tak, abychom během tří let, kdy dítě zpravidla pobývá v naší mateřské školce, vyčerpaly co nejvíce různých témat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

 

     Pro letošní školní rok 2022 – 2023 máme ve třídě zapsáno 26 dětí, které chodí do jedné třídy. Při výchově a vzdělávání se střídají dvě plně kvalifikované učitelky.