Seznamujeme se s...

 

Chystáme se k zápisu  

   20. týden

 

 

Činnosti řízené

- opakování číslic 1 – 6 s přiřazováním předmětů – hra Beruška, skládání početních hadů

    - najdi ve třídě číslice – vyhledání papírových číslic a přiřazení správného počtu balonků

- opakování základních údajů o sobě – jméno, příjmení, věk, bydliště, jméno maminky a

      tatínka

- prostorové pojmy – vpravo, vlevo, vpředu,vzadu, nad, pod, vedle – hry s malými míčky, kresba podle „diktátu“

- časové pojmy – včera, dnes, zítra, dny v týdnu

- tělovýchovné chvilky – základní tělesné postoje, chytání míče obouruč, chůze po lavičce, poskoky

- geometrické tvary – správné rozlišování, stavba obrázku z určitých tvarů, diktát, Co se

    schovalo v košíku – určování tvaru

- jazykové chvilky – čím začíná a končí slovo, vytleskej slabiky, vymysli rým

- báseň Šnek – s výtvarným doprovodem

- písničky – dětské lidové, co děti znají

- básničky – Šnek + opakování známých

- pohybovky – pružnost v sedu – Jsem pružný jak žížala, co se v sedu tralala, ohne k nohám tam a zpět, člověk mohl by jí zavidět.

 

 

Činnosti samostatné/řízené nepřímo/

- stříhání podle předlohy – základní geometrické tvary

- navlékání korálků

- třídění drobných předmětů podle barvy, velikosti, tvaru – dle přání učitelky

- převyprávění přečteného příběhu

- PL - se zaměřením na rozlišování barev, co je více x méně, řazení od největšího k nejmenšímu, vykreslení stejných tvarů stejnou barvou

- práce s plastelínou – zkoušíme modelovat kuličku, válec, kostku, hada

 

 

Odpolední činnosti předškolních dětí

- grafomotorika – cvičení vodorovné čáry zleva doprava, ruka lehce podepřena, papír na šířku, zpočátku není nakreslen cíl, později je, nepředkreslujeme, motivace – míč se kutálí do branky, vlak jede do tunelu, šíp letí do terče

- seznamujeme se s písmenky a číslicemi – písmenko P

- předškolákovy týdeníčky – dokresli podle vzoru, protiklady, tělo, zdraví, bezpečnost

- jízda tužkou – krátké rovné čáry a vlnky – opakování 

                            

 

Pobyt venku – hrátky ve sněhu a se sněhem, procházky v okolí školy

 

Šnek

 

Šnečku, milý šnečku,

co máš ve svém domečku?

Postýlku mám, malou židli,

hezky se mi v domku bydlí.

Když je pěkný den,

vylezu si ven

a s domečkem na zádech

vyšlápnu si na výlet.