Seznamujeme se s...

 

Těšíme se na prázdniny

42. týden

 

Činnosti řízené

- komunikační kroužek - co bychom chtěli podniknout o prázdninách, kam se chystáme …

- pohybové hry s míčem – Paleček a Obr, Na jelena, volné házení a chytání

- úklid skříně a her - přebírání a třídění, hry na přání dětí

- úklid kuchyňky – jak doma pomáháme mamince, třídění oblečení pro panenky, co je potřeba opravit?

- připomenutí pravidel naší školky

- společné prohlížení školkových  fotografií z uplynulého roku

- tvoření - individuální – dle chuti a fantazie – razítka, lepení, stříhání, modelování, malba temperou

- opakování písniček a básniček, které jsme se naučili 

 

Činnosti samostatné/řízené nepřímo/

- letní omalovánky

- pracovní listy s tématem moře

- volné individuální hry

- didaktické hry

- puzzle

- hry s maňásky

- razítkování

 

Odpolední činnosti předškolních dětí

- grafomotorika – opakování

- seznamujeme se s písmenky a číslicemi – správné přiřazování počtu

- pracovní listy na rozvoj paměti, fantazie, rozdílné obrázky  

 

Pobyt venku

- výpravy do okolních lesů a přírody, hledáme první houby

- hry v lese – stavění domečků pro skřítky

- pobyt na hřišti – úklid domečku, hry s vodou a pískem