Seznamujeme se s...

 

 Na poli a na zahrádce         

 

  5. týden

 

Činnosti řízené

 

- tvoření z brambor- otisky

- PH- Na Honzíka

- honičky s předáváním brambor

- cvičení s bramborem

- básnička Brambora

- písnička Honzík sedí za pecí

- zeleninové hádanky

- prostorové hrátky s brambory /dej největší brambor na židli, nejmenší pod židli apod./

- poznávání a třídění  obrázků ovoce a zeleniny

- pohybovky – skoky přes čáru či stužku

 

 

Činnosti samostatné /řízené nepřímo/

 

- pracovní listy – Cesta zajíčka k mrkvičce, Dokresli správný počet brambor pod hromádky

- zeleninové omalovánky

- didaktické hry k tématu

- hry s traktory – převážení brambor

- knihy a encyklopedie – hledáme, co se dělá na vsi, na poli, na zahrádce – individuální        rozhovory nad obrázky

 

 

Odpolední činnosti předškolních dětí

 

- grafomotorika – dotyky hrotu tužky po papíře – ruka je podepřena, motivace – kuře zobe, víla ťuká prstíčkem, mák v makovici, jízda tužkou – chce Honzík na tričko proužek nebo kolečko? – dlouhé svislé a vodorovné čáry

- seznamujeme se s písmenky a číslicemi – písmeno D

- Předškolákovy týdeníčky – stolování

                                           - rýmovačky /slova, která se rýmují/, méně x více, nejméně x nejvíce 

 

 

Domácí úkol

- každý přinese 3-5 různě velkých brambor – na hrátky, tvoření a cvičení

 

 

Pobyt venku

- procházky po vsi a do polí – pozorujeme, kde a jaká roste zelenina a práce na poli

- sbíráme podzimní plody

 

 

Brambora


Koulela se koulela
velikánská brambora.

(ruce máme před sebou,
motáme s nimi a jako "kutálíme")
Neviděla, neslyšela,

 (dlaněmi zakryjeme oči, uši)
že odněkud seshora,

(koukáme a ukazujeme směrem nahoru)
padá na ni závora.
(dvakrát tleskneme rukama)
Kam koukáš, ty závoro?
(pravou rukou se vztyčeným
ukazovákem děláme "ty,ty, ty")
Na tebe, ty bramboro!
(levou rukou se vztyčeným
ukazovákem děláme "ty,ty, ty")
Kdyby tudy projel vlak,
(krouživými pohyby rukou
předvádíme "vlak")
byl by z tebe bramborák!
(opět do rytmu tleskáme)