Seznamujeme se s..

 

Těšíme se na prázdniny

43 + 44. týden

 

 

Činnosti řízené

- komunikační kroužek - co bychom chtěli podniknout o prázdninách, kam se chystáme …

- pohybové hry s míčem – Paleček a Obr, Na jelena, volné házení a chytání

- námětové hry na přání dětí

- připomenutí pravidel naší školky

- společné prohlížení školkových  fotografií z uplynulého roku

- tvoření - individuální – dle chuti a fantazie – letní náměty

- opakování písniček a básniček, které jsme se naučili

- báseň Prázdniny

 

Činnosti samostatné/řízené nepřímo/

- letní omalovánky

- pracovní listy s tématem moře

- volné individuální hry

- didaktické hry

- puzzle

- hry s maňásky

- razítkování

 

Odpolední činnosti předškolních dětí

- grafomotorika – opakování

- seznamujeme se s písmenky a číslicemi – správné přiřazování počtu

- pracovní listy na rozvoj paměti, fantazie, rozdílné obrázky  

 

Pobyt venku

- výpravy do okolních lesů a přírody, poznáváme a hledáme první houby

- hry v lese – stavění domečků pro skřítky

- pobyt na hřišti – úklid domečku, hry s vodou a pískem

 

 

Prázdniny

 

Je tu prázdninová cesta,

vyjedeme vláčkem z města.

S sebou třešně ze zahrádky,

na svačinu tam a zpátky.

Plujem v lodi na rybníku,

ty se schovej, vodníku!

Pak pár drobných na nanuky

pro mlsouny, holky, kluky.

Dobrodružství nemá háček,

když všechny pohlídá dráček.