Režim dne

 

6.30 – 8.00         scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, pozvolné navozování činností 

                           k tématu, individuální práce s dětmi, ranní pozdrav a cvičení – protažení těla

 

8.00 – 8.30         hygiena, svačina, hygiena

 

8.30 – 9.30         plnění obsahu vzdělávání dle třídního vzdělávacího programu individuálně,

                           ve skupinách nebo kolektivně – záměrné i spontánní učení, jazykové chvilky,

                           smyslové hry, cvičení či pohybové hry

 

9.30 – 11.30       hygiena, převlékání, pobyt venku /v případě špatného počasí je doba pobytu venku zkrácena dle rozhodnutí učitelky/, převlékání, hygiena

 

11.30 – 12.00    oběd

 

12.00 – 12.30    hygiena, převlékání, čištění zoubků, četba pohádky, relaxační chvilka

 

12.30 – 14.00    odpočinek mladších dětí

 

12.30 – 13.00    odpočinek starších dětí /v případě potřeby dětí i delší/

 

13.00 – 14.00    individuální program starších dětí - grafomotorické pracovní listy,

                          Předškolákovy týdeníčky, individuální logopedické chvilky, didaktické hry na rozvoj paměti, fantazie, prostorového vnímání apod.                                       

 

13.30 – 14.00    vstávání menších dětí, klidové hry u stolečku

 

14.00 – 14.15    vstávání všech dětí a úklid lehátek

 

14.15 – 14.45    hygiena, svačina, hygiena

 

14.45 – 16.00    odpolední zájmová činnost, dle počasí a rozhodnutí učitelky pobyt na hřišti