Režim dne

 

6.30 – 8.00         scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, pozvolné navozování činností 

                           k tématu, individuální práce s dětmi, ranní pozdrav a cvičení – protažení těla

8.00 – 8.30         hygiena, svačina, hygiena

8.30 – 9.30         plnění obsahu vzdělávání dle třídního vzdělávacího programu individuálně,

                           ve skupinách nebo kolektivně – záměrné i spontánní učení, jazykové chvilky,

                           smyslové hry, cvičení či pohybové hry

9.30 – 11.30       pobyt venku /v případě špatného počasí je doba pobytu venku zkrácena dle rozhodnutí učitelky/

11.30 – 12.00    hygiena, oběd

12.00 – 12.30    osobní hygiena, četba pohádky, relaxační hry

12.30 – 14.00    odpočinek mladších dětí

12.30 – 13.00    odpočinek starších dětí

13.00 – 14.00    individuální program starších dětí - grafomotorické pracovní listy,

                       Předškolákovy týdeníčky, individuální logopedické chvilky, didaktické hry na rozvoj paměti, fantazie, prostorového vnímání apod.                               

 

13.30 – 14.00    vstávání menších dětí, klidové hry u stolečku

14.00 – 14.15    vstávání všech dětí a úklid lehátek

14.15 – 14.45    hygiena, svačina, hygiena

14.45 – 16.00    odpolední zájmová činnost, dle počasí a rozhodnutí učitelky pobyt na hřišti