Projekt Klokanův kufr

 
     Ve školním roce 2017-2018 jsme se přihlásili do projektu Klokanův kufr. 
   Jedná se o velmi dobře propracovaný komplexní soubor pomůcek potřebných k diagnostice dětí. Díky němu lépe poznáme, ve které oblasti dítě vyniká a kde je třeba věnovat  dítěti zvýšenou péči. 
   Projekt je realizován 4 roky, během kterých se obě učitelky zúčastní několika vzdělávacích seminářů, budou diagnostikovat děti a vést podrobnou dokumentaci o práci s Klokanovým kufrem ve školce. Po čtyřech letech dojde k vyhodnocení celého projektu, jehož cílem je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání ve využívání pedagogické diagnostiky a práce s jejími výstupy. 
   V říjnu 2018 jsme Klokanův kufr obdrželi na naši školku a od té doby s ním aktivně pracujeme. 
 
    Nositelem projektu je MAS ORLICKO z.s. a projekt je financován Evropskou unií.