Stravné a úplata

 

  1. Odhlášení oběda se musí provést nejpozději do 7.00 hodin ráno daného dne. Rodiče si mohou první den nemoci vzít oběd domů /vyzvednout jej lze v čase od 11.50 do 12.00 nebo od 12.45 do 12.55 hodin, rodiče zazvoní na kuchyň a nevstupují do prostor jídelny/. Při odhlášení na delší dobu mohou rodiče buď udat přesný počet dnů, kdy dítě ve školce nebude, nebo ho odhlásit na dobu neurčitou s tím, že v den jeho opětovného nástupu nejpozději do sedmi hodin ráno zavolají a dítěti tím stravu přihlásí.

 

  1. Poplatek za stravu se vybírá dopředu, a to první pracovní den v měsíci od 6.30 – 7.30 hodin, při platbě na účet vždy k 25. dni předešlého měsíce. Celodenní stravné v mateřské škole pro letošní školní rok činí Kč 39,-- /pro děti 7leté Kč 43,--/.

 

  1. Úplata za MŠ se vybírá také dopředu ve stejný den jako poplatek za stravování. Výše měsíční úplaty v MŠ činí při celodenní docházce částku 250,- Kč,  při nedocházení do MŠ ze zdravotních důvodů po dobu celého měsíce částku 125,- Kč /na základě žádosti rodičů doplněné potvrzením od lékaře/. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem školní docházky se poskytuje bezúplatně. Osvobozeni od úplaty mohou být rovněž rodiny s nízkými příjmy /na základě písemné žádosti rodičů a doložení od sociálního úřadu o jejich nízké životní úrovni/. Rodiče dětí, kteří nastoupí do školky v průběhu školního roku, platí až do měsíce nástupu dítěte do MŠ částku poloviční, tj. Kč 125,--.

 

  1. Rodiče jsou povinni uhradit náklady za stravu a úplatu za MŠ v určeném termínu.