Plán akcí pro školní rok 2020 - 2021 

 

 

Září

Prohlídka areálu MŠ s novými dětmi

Schůzka s rodiči

Pěší výlet na horní konec obce

 

Říjen

Návštěva Jamenské a. s.

Dračí den

 

Listopad

Úklid hřišťátka – příprava na zimu

Zamykání lesa

Ukládání broučků

 

Prosinec

Mikulášská nadílka

Rozsvícení vánočního stromu

Těšíme se na Ježíška

ZUŠ – vánoční vystoupení

 

Leden

Pomáháme zvířátkům + návštěva krmelce

Karneval ve školce

Lyžařská školička

 

Únor

Návštěva ve škole – Jak se učí školáci?

Chystáme se k zápisu do školy

 

Březen

Vítání jara, vynášení Moreny

Otevírání lesa

 

Duben

Oslava Velikonoc

Den Země – ekologická výprava do přírody

Čarodějnický den ve školce

Předplavecký výcvik - zahájení

 

Květen

Oslava svátku maminek

Výlet

Dopravní den na hřišti

Předplavecký výcvik

Pěší výlet po stopách medvěda

 

Červen

Oslava svátku dětí

Výlet pěší po okolí obce

Rozloučení s předškoláky

ZUŠ – taneční vystoupení

Předplavecký výcvik - ukončení