Plán akcí pro školní rok 2022 - 2023 

 

 

 

Září

 

Prohlídka areálu MŠ s novými dětmi

Schůzka s rodiči

Pěší výlet na horní konec obce

 

 

Říjen

 

Návštěva Jamenské a. s.

Dračí den

 

 

Listopad

 

Úklid hřišťátka – příprava na zimu

Zamykání lesa

Ukládání broučků

 

 

Prosinec

 

Mikulášská nadílka

Rozsvícení vánočního stromu

Těšíme se na Ježíška

ZUŠ – vánoční vystoupení

 

 

Leden

 

Pomáháme zvířátkům + návštěva krmelce

Karneval ve školce

Lyžařská školička

 

 

Únor

 

Návštěva ve škole – Jak se učí školáci?

Chystáme se k zápisu do školy

 

 

Březen

 

Vítání jara, vynášení Moreny

Otevírání lesa

 

 

Duben

 

Oslava Velikonoc

Den Země – ekologická výprava do přírody

Čarodějnický den ve školce

Předplavecký výcvik - zahájení

 

 

Květen

 

Oslava svátku maminek

Výlet

Dopravní den na hřišti

Předplavecký výcvik

 

 

Červen

 

Oslava svátku dětí

Výlet pěší po okolí obce

Rozloučení s předškoláky

ZUŠ – taneční vystoupení

Předplavecký výcvik - ukončení