Mateřská škola

Aktuality

Aktuální novinky ke covidu v MŠ - 1. ledna 2021

Vzhledem ke zhoršení situace v celé republice, ale i v blízkém okolí připomínáme rodičům, že stále platí povinnost do šatny mateřské školy chodit v roušce a v prostorách školky se zdržovat co nejkratší dobu. Děti nadále nesmí do školky nosit hračky a jiné předměty z domova. Pokud se u dítěte objeví náznak respiračního onemocnění, je třeba si ho ihned nechat doma. Těmito opatřeními včetně stálého důkladného dohledu na dodržování hygieny u dětí, častějším větráním a  pravidelnou desinfekcí se snažíme předejít výskytu covidu mezi námi a dětmi a tím se vyhnout případné další karanténě celé školky.