Mateřská škola

Aktuality

 

Provoz MŠ od 1. září 2020 vzhledem k situaci s koronavirovou infekcí

- nadále platí zákaz vstupu rodičů a cizích osob do třídy mateřské školy

- pokud se u dětí objeví příznaky virového onemocnění, rodiče si je musí nechat ihned doma - zvýšená teplota, kašel, rýma

- nadále budeme dbát zvýšené hygieny u dětí - důkladné mytí rukou, časté větrání třídy, pravidelné desinfikování prostor MŠ