Mateřská škola

Aktuality

 

Mateřská škola se od pondělí 29. června nachází v prostorách posilovný v přízemí kulturního zařízení U Tisu.  

 

Prázdninový provoz

O prázdninách bude školka uzavřena od pondělí 13. července do pátku 14. srpna. První dva týdny v červenci a poslední dva týdny v srpnu bude školka otevřena a ve školce bude po celé dny náhradní kvalifikovaná paní učitelka.

 

Úplata za letní měsíce je snížena na polovinu, Kč 125,-- za měsíc červenec a Kč 125,-- za měsíc srpen. 

 

Stravné v MŠ se od 1. září 2020 zvyšuje na Kč 33,-/den. U dětí s odkladem školní docházky /7 let/ stravné bude činit Kč 37,-. Tuto částku je třeba zaplatit již do 25. srpna bezhotovostně a v úterý 1. září v hotovosti. 

 

Provoz MŠ od 1. září 2020 vzhledem k situaci s koronavirovou infekcí

- nadále platí zákaz vstupu rodičů a cizích osob do třídy mateřské školy

- děti si nesmí do školky nosit z domu žádné plyšové hračky ani jiné věci z důvodu možnosti přenosu nákazy

- pokud se u dětí objeví příznaky virového onemocnění, rodiče si je musí nechat ihned doma - zvýšená teplota, kašel, rýma

- nadále budeme dbát zvýšené hygieny u dětí - zvýšené mytí rukou, časté větrání třídy, pravidelné desinfikování prostor MŠ