Mateřská škola

 

Aktuality

 

 

Po prostorách budovy se rodiče stále pohybují v respirátorech a nevstupují do prostoru třídy.  

 

 

Odběr obědů do jídlonosiče – změna!

Do školní jídelny mají přístup pouze strávníci školy.

Rodiče, kteří si vyzvedávají oběd do jídlonosiče, zazvoní na kuchyň. Do budovy vstupují s rouškou a jídlonosič odevzdají u dveří kuchyně osobě, která nádobu vyzvedne. Zde vyčkají do doby, než jim bude jídlo nabráno. Doba pro vyzvedávání jídla do jídlonosiče: 11,50 – 12,00, 12,45 – 12,55.