Mateřská škola

 

Aktuality

 

10. 5. 2021 Ve školce se objevily vši. Prosíme rodiče, aby dětem pravidelně kontrolovali hlavy a případný nález včas ošetřili. 

 

Od pondělí 3. května bude MŠ otevřena opět pro všechny děti. Na tento den budou všechny děti přihlášeny a pokud nepřijdou, je třeba je odhlásit. Ve třídě budou děti bez roušek a nebudou se vůbec testovat. Rodičům je vstup povolen pouze do šatny, s respirátorem a bez dalšího doprovodu.  

 
 
 
Zápis do mateřské školy 
 

Letošní zápis do mateřské školy proběhne dle rozhodnutí MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve školce. Termín zápisu je od 3. do 7. května 2021. Žádost o přijetí lze stáhnout z našich stránek v oddíle zápis do MŠ. Součástí žádostí je i Čestné prohlášení rodičů o očkování dítěte, které najdete také na stránkách. K tomuto prohlášení je třeba okopírovat očkovací průkaz dítěte. Vyplněné tiskopisy lze doručit osobně, do poštovní schránky zařízení U Tisu, poštou, emailem s elektronickým podpisem či datovou schránkou do 7. května 2021. Do školky mohou být přijaty děti, které v následujícím školním roce 2021-22 dovrší věk 2,5 roku. Nástup je však možný až ode dne dovršení věku 2,5 roku. Děti, které do 31.8. 2021 dovrší pěti let, mají docházku do MŠ povinnou /vyjma dětí s indiviruálním vzděláváním dítěte/. O přijetí či nepřijetí budou rodiče písemně kontaktováni.