Mateřská škola

Aktuality

 
 

Upozornění pro rodiče

Od pondělí 29. června budeme přestěhováni do posilovny, která se nachází v přízemí areálu zařízení U Tisu. 

 

Prázdninový provoz

O prázdninách bude školka uzavřena od pondělí 13. července do pátku 14. srpna. První dva týdny v červenci a poslední dva týdny v srpnu bude školka otevřena a ve školce bude po celé dny náhradní kvalifikovaná paní učitelka.

 

Úplata za letní měsíce je snížena na polovinu, Kč 125,-- za měsíc červenec a Kč 125,-- za měsíc srpen. 

 

Opatření a podmínky provozu v MŠ od 1. června:

 

1. Běžný provoz začne 1.6. 2020 s pracovní dobou od 6:30 – 16:00h.

2. Před vstupem do budovy zazvoní rodič do třídy MŠ, při vstupu do budovy použijí dezinfekci

(rodič i dítě).

3. Pro všechny osoby před budovou školy platí povinnost zakrytí nosu a úst. Dítě musí mít 1 roušku v sáčku uloženou v šatně.

4. Po převléknutí dovede rodič dítě přímo učitelce do MŠ. Ta zavede dítě do umývárny, kde si dítě důkladně umyje ruce.

5. Dopolední blok bude probíhat ve větší míře na školní zahradě. Děti ani pedagogové nemusí mít v budově ani na zahradě roušky.

6. Stravování bude probíhat v běžné podobě za dodržení zpřísněných hygienických požadavkůd.

7. Důsledně bude prováděn zdravotní filtr – nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, rýma…) nesmí do školy vstoupit.

8. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin.

 

čestné prohlášení.docx (827,4 kB)