Jídelna

 

Obědy se odhlašují od 6,00 hodin do 7,00 hodin ráno toho dne, který chcete odhlásit na čísle 468 003 537.

 

Stravné se platí přes účet, a to do 25. dne předešlého měsíce.

Vyúčtování se provádí 1x ročně v červenci.

 

Hotovostně vždy první pracovní den v měsíci (neurčí-li vedoucí školní jídelny jinak).

Ráno:            6,30 -  7,30 hodin

 

Cena obědu pro žáky navštěvující prázdninový provoz školní družiny zůstává nezměněna.

 

Od 1. září 2022 se zdražují obědy:

 
                   Mš celý den      39,- Kč
                   Mš 7 let             43.- Kč
                   ZŠ  1-4roč.        26,- Kč
                   ZŠ  5 roč.          28,- Kč
                   Dospělí              30,- Kč
 

Zároveň žádáme všechny strávníky, aby obědy od 1.9.2022 hradili bezhotovostní formou, variabilní symbol si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.