Jídelna

Obědy se odhlašují od 6,30hodin do 7,00 hodin ráno toho dne, který chcete odhlásit na čísle 468 003 537.

 

Stravné se platí přes účet a to do 25. dne předešlého měsíce.

Vyúčtování se provádí 1x ročně v červenci.

 

Hotovostně vždy první pracovní den v měsíci (neurčí-li vedoucí školní jídelny jinak).

Ráno:            6,30 -  7,30 hodin

 

Cena obědu pro žáky navštěvující prázdninový provoz školní družiny zůstává nezměněna.

 

Od 1. září 2020 se zdražují obědy:

                   Mš celý den      33,- Kč
                   Mš 7 let            37.- Kč
                   ZŠ  1-4roč.       22,- Kč
                   ZŠ  5 roč.         24,- Kč
                   Dospělí             26,- Kč