Družina

 

Školní družina je určena pro  žáky školy.

Provoz školní družiny:  ranní              6:30 - 7:30  hodin

                                      odpolední    11:35 - 15:30  hodin

 

ODCHODY ze školní družiny: 1. po obědě

                                              2. 13,20 a 13,30 hodin       

                                              3. 15,20 a 15,30 hodi

       Respektujte, prosím, časy odchodů ze školní družiny. Také družina má svůj program a odchody dětí v jinou než stanovenou dobu narušují  její provoz.

 

Úplata za školní družinu činí 100,- Kč / měsíc, hradí se najednou za pololetí. Za I.pololetí do 25.9. a za II. pololetí do 25.1. na účet školy č.ú. 162 719 616 / 0600.

Ve školním roce 2020/2021 bude ve školní družině vychovatelkou paní Eva Olšarová.