Družina

 

Školní družina je určena pro  žáky školy.

Provoz školní družiny:  ranní              6:30 - 7:30  hodin

                                      odpolední    11:35 - 15:30  hodin

 

ODCHODY ze školní družiny: 1. po obědě

                                              2. 13,20 a 13,30 hodin       

                                              3. 15,20 a 15,30 hodi

       Respektujte, prosím, časy odchodů ze školní družiny.

 

Úplata za školní družinu činí 100,- Kč / měsíc, hradí se najednou za pololetí. Za I.pololetí do 30.9. a za II. pololetí do 31.1.

Ve školním roce 2019/2020 bude ve školní družině vychovatelkou paní Eva Olšarová.