Družina

 

Školní družina je určena pro  žáky školy.

Provoz školní družiny:  ranní              6:30 - 7:30  hodin

                                      odpolední    11:35 - 15:30  hodin

 Úplata za školní družinu činí 80,- Kč / měsíc, hradí se najednou za pololetí. Za I.pololetí do 30.9. a za II. pololetí do 31.1.

Od 1.9.2019 se úplata za školní družinu zvyšuje na 100 Kč.