Družina

1. oddělení - Dana Černohousová

2. oddělení - Bc. Kateřina Filipová

 

Školní družina je určena pro  žáky školy.

Provoz školní družiny:  ranní  - společná             6:30 - 7:30  hodin

                                      odpolední                         11:35 - 15:30  hodin

 

ODCHODY ze školní družiny: 1. po obědě

                                                 2. 13,20 a 13,30 hodin       

                                                3. 15,20 a 15,30 hodi

       Respektujte prosím časy odchodů ze školní družiny. Také družina má svůj program a odchody dětí v jinou než stanovenou dobu narušují  její provoz.

 

Úplata za školní družinu činí 100,- Kč / měsíc, hradí se najednou za pololetí. Za I.pololetí do 30.9. a za II. pololetí do 30.1.  Peníze budou vybírány hotově vychovatelkami. Lze zaplatit za celý rok.